Knihy

18.04.2012 10:04

Pro zlepšení orientace v problematice autismu doporučujeme přečíst tyto knihy:

 

Život za sklem - osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem, Wendy Lawson

Žáči s poruchou autistického spektra  v běžné škole - Možnosti integrace na ZŠ a SŠ, speciální pedagogika, Miroslav Vosmik a Lucie Bělohlávková

Život s Aspergerovým syndromem - příběh psychoterapie, Christine PreiBmann

Aspergerův syndrom - Porucha sociálních vztahů a komunikace, Tony Atwood

Mami, je to člověk,nebo zvíře? - Myšlení dítěte s autismem - speciální pedagogika,  Hilde De Clercq

Modré Hravo - sbírka básní muže s autismem,  Mnoháček Zgublačenko

Maminko, nezpívej - Jana Makovcová

Autismus a hra - příprava herních aktivit pro děti s autismem, Jannik Beyer, Lone Gammeltoft

Dětský autismus - přehled současných poznatků, Michal Hrdlička, Vladimír Komárek

Šikana dětí s poruchami autistického spektra - speciální pedagogika, Nick Dubin

Moc, pomoc a bezmoc - Strategie práce s klienty, krizové scénáře, Hynek Jůn

Milý Gabrieli - Halfdan W. Freihow