Spolupracujeme s občanským sdružením o.s. PAS, zde najdete jejich program na rok 2012

07.05.2012 12:11

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Plán aktivit Občanského sdružení Poruchy autistického spektra
na rok 2012
Předpokládaný
termín akce Název a bližší specifikace akce
Leden 2012 Odsouhlasení výroční zprávy o. s. PAS za rok 2011, tvorba žádosti o podporu projektů
na r. 2012, psaní projektů na dotace, tvorba plánu aktivit na rok 2012
18. 2. 2012
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI s Janem Honzou Lušovským (děkanství Ústí
nad Orlicí) + schůzka Rady o.s.PAS, schválení výroční zprávy, odsouhlasení
plánovaných akcí a projektů
31. 3. 2012 „MODRÝ DEN“ - Děkanství Ústí nad Orlicí ( 14-17 hodin)
Oslava mezinárodního dne autismu pro rodiny s dětmi. Hry a soutěže o ceny.
Duben 2012
Mediální akce na podporu dětí s autismem + Den otevřených dveří o. s. PAS
Přednáška o o. s. PAS a autismu (Mgr. Zuzana Poláková, DiS.) + canisterapie u dětí s
postižením (Mgr. Přemysl Mikoláš)
26. 5. 2012 VÝLET Zahradní železnice Zásmucka, Chvatliny + schůzka rodičů k ozdravným
pobytům (rodiče, děti, asistenti)
1. 6. - 3. 6. 2012
Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s autismem, mentálním a kombinovaným
postižením.
Chata Sněženka ve Sněžném v Orlických horách
16. 6. 2012
VÝLET Ústí nad Orlicí – tábořiště Cakle,
schůzka k letním pobytům (rodiče, děti, asistenti)
poznávací stezka, soutěže
23. 6. - 25. 6. 2012 Soutěž ŘETĚZ Třemošnice – téma: Integrovaný záchranný systém
14. 7. - 21. 7. 2012
Letní ozdravný pobyt pro osoby s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.
Chata Sněženka ve Sněžném v Orlických horách
- děti a mládež s těžkým, středně těžkým mentálním postižením, autismem, problémy
v sebeobsluze, vyžadující individuální přístup
22. 7. - 29. 7. 2012
Letní ozdravný pobyt pro osoby s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.
Chata Sněženka ve Sněžném v Orlických horách
- děti a mládež s lehkým mentálním postižením a Aspergerovým syndromem
30. 7. - 1. 8. 2012 V případě zájmu 3 denní pobyt pro rodiny s dětmi – Sněžné v Orlických horách
Srpen 2012 Zhodnocení pobytů
27. 9. - 30. 9. 2012
Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s autismem, mentálním a kombinovaným
postižením.
Chata Sněženka ve Sněžném v Orlických horách
20. 10. 2012 VÝLET pro rodiny s dětmi s postižením – turistika Potštejn, Litice
Listopad 2012 Benefiční akce na podporu dětí s PAS
Prosinec 2012 Vánoční setkání rodin + Schůzka Rady – vyhodnocení za rok 20102
os-pas.